MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Laseta Mushrooms BV streeft naar een verantwoorde wijze van produceren en verhandelen van champignons. Dat omvat vele facetten, van goede arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers, tot een uitgebreid en gedetailleerd Management Systeem dat zich richt op kwaliteitsmanagement, gezondheid en veiligheid, voedselveiligheid en milieu management.

Laseta Mushrooms BV is zich bewust van haar positie in de samenleving. We willen bewust omgaan met grondstoffen en voeren een duurzaam beleid met oog voor milieu en omgeving:

  • Wij telen onze champignons zonder bestrijdingsmiddelen.
  • Wij hergebruiken de champignonvoetjes.
  • Ook maken wij zoveel mogelijk gebruik maken van LED verlichting.
  • Het bewust omgaan met het verbruik van energie staat bij ons hoog in het vaandel.
  • Bij inkoop maken wij zoveel mogelijk gebruik van recyclebare producten.
  • Wij maken gebruik van indoor geproduceerde grondstoffen waardoor een beperking van uitstoot wordt gerealiseerd.
  • Door een uitgekiende logistiek worden onnodige kilometers vermeden.
  • Wij werken samen met de sociale werkvoorziening de Weener Groep. Wij streven ernaar dat 5% van onze werknemers (niet uitzendkrachten) via deze weg bij ons werkt.